Algemene Voorwaarden

Groepslessen en reeksen:

Inschrijving en betaling

 1. Elke inschrijving is persoonlijk. Jouw lessenreeks kan dus niet overgenomen worden door iemand anders.
 2. Uitzondering op overname plaats in de reeks is enkel bij langdurige ziekte.
 3. Minderjarigen worden niet toegelaten in de lessen.

Zwangerschap

 1. Zwangere vrouwen volgen op eigen risico de lessen mee. Lees punt “aansprakelijkheid 2.”.
 2. Vrouwen die net bevallen zijn, dienen dit eerst door te geven. Na een gesprek kan dan beslist worden of ze de lessen kunnen volgen ja/nee. Indien dit ondanks een negatief advies toch besluit de les mee te volgen, is dit geheel op eigen risico. Lees punt “aansprakelijkheid 2.”.
 3. Van zodra een zwangerschap is vastgelegd dient de cursist onmiddellijk de instructeur op de hoogte te brengen. Op basis van de verkregen informatie zal onderling beslist worden hoe verder te gaan.

Ziekte en overmacht

 1. Indien een cursist door overmacht en/of ziekte een les niet kon meevolgen, kan deze ingehaald worden àls er een les vrijgegeven wordt in de hiervoor opgemaakte whatsapp groep. 
 2. Indien een cursist door overmacht, en/of ziekte niet (meer) in de mogelijkheid is deel te nemen aan de reeks.
  1. voor de start van de reeks: 50% teruggave via tegoedbon op eigen naam te gebruiken op een andere reeks van Saskia Faelens BV binnen hetzelfde kalenderjaar tenzij anders omschreven op de tegoedbon.
  2. in het midden van de reeks: 15% teruggave via tegoedbon op eigen naam te benutten op een andere reeks van Saskia Faelens BV binnen hetzelfde kalenderjaar tenzij anders omschreven op de tegoedbon.
  3. Om de tegoedbon te ontvangen, dient aan volgende voldaan te worden:
   1. overmacht: schriftelijk schrijven met gehele uitleg.
   2. ziekte: uitgebreid verslag van alle specialisten. Géén persoonlijk geschreven mail. 

Annulatie proefles

 1. Er wordt geen restitutie toegestaan bij afwezigheid in een proefles of het onvermogen aanwezig te zijn. 
 2. Een proefles kan niet ingehaald worden. 

Verplaatsing naar andere lessenreeks

 1. Enkel wanneer de kwaliteit van de lessen gegarandeerd kan blijven.
 2. Hierbij wordt een administratieve kost van 15 euro aangerekend.

Beeldmateriaal

 1. Het ter beschikking gestelde videomateriaal met specifieke link is enkel voor privé gebruik van de cursist.
 2. Elke vorm van doorgave, reproductie, verspreiding, enz. is verboden en zal strafrechtelijk vervolgd worden
 3. Saskia Faelens BV heeft ten alle tijden de bevoegdheid het videomateriaal te verwijderen.
 4. Van zodra je inschrijft voor een lessenreeks, geef je automatisch je akkoord voor video en foto opnames. Tevens uw akkoord voor de verspreiding op social media en/of voor commerciële doeleinden.
 5. Indien een cursist niet wenst weergegeven te worden in beeldmateriaal dient deze een schrijven te richten met deze uitdrukkelijke vraag. 

Annulatie, vervanging en wijzigingen

 1. ‘Saskia Faelens BV’ mag een reeks annuleren indien er te weinig cursisten zijn.
 2. ‘Saskia Faelens BV’ mag een reeks annuleren indien er sprake is van overmacht.
 3. ‘Saskia Faelens BV’ mag een reeks laten vervangen door een andere instructeur.

Aansprakelijkheid

 1. raadpleeg eerst uw specialist indien uw gezondheidsproblemen ervaart.
 2. Deelname aan de lessen is op eigen risico. ‘Saskia Faelens BV’ is in geen geval aansprakelijk voor gevolgen komende van opendeurdag, workshop, les, activiteit, etc.
 3. Door in te schrijven voor een lessenreeks, les, workshop, healing, etc. gaat u akkoord met de gegeven algemene voorwaarden.

Alle 1 op 1 sessies (PT, healing, …)

 1. Bij niet aanwezigheid bij de sessie zonder verwittiging is er geen mogelijkheid tot restitutie van uw betaling.
 2. Bij annulatie 48 uur voor de sessie is er mogelijkheid tot een restitutie van de helft van uw betaling in de vorm van een tegoedbon op uw naam. Geldig voor 1 jaar.
 3. Bij annulatie van de PT of sessie in de maand te rekenen vanaf uw sessie is er mogelijkheid tot een restitutie van de helft van uw betaling in de vorm van een tegoedbon op uw naam. Geldig voor 1 jaar. wordt 45 euro administratiekosten aangerekend.
 4. Bij annulatie van uw  PT of sessie voor de maand te rekenen vanaf uw sessie wordt 25 euro administratiekosten
 5. Bij verplaatsing van uw PT of sessie betaalt u 15 euro administratieve kost.
 6. ‘Saskia Faelens BV’ heeft ten alle tijden het recht een sessie te annuleren zonder verdere motivatie te geven.

Persoonlijk traject

 1. Betaling wordt digitaal uitgevoerd direct na de beslissing het persoonlijk traject te volgen.
 2. Er is geen restitutie mogelijk van zodra het traject gestart is.
 3. De duur van een persoonlijk traject ligt op voorhand vast en is onveranderbaar.
 4. Bij de start wordt een basisschema opgemaakt en bezorgd aan de cursist van dat wat doorlopend zal worden tijdens het traject
 5. Saskia BV heeft ten alle tijden de bevoegdheid om de inhoud van het traject te wijzigen.
 6. Er dient aan de opgegeven voorwaarden voldaan te zijn alvorens te starten met het traject:
  * inschrijving op de workshops: it’s all about the energy en innerlijk kind.
  * inschrijven in één van de movement lessen die aangeboden wordt of per maand 2 personal trainings. 
  * minstens 1 healing gedaan hebben 9 maanden voorafgaand aan het traject. 
 7. Indien door omstandigheden niet deelgenomen kan worden aan de face to face gesprekken, zal alles via mail doorgestuurd worden. De persoon zal hierover via mail feedback ontvangen.
 8. Communicatie verloopt enkel via mail. Géén berichten via messenger, whatsapp, instagram, … 
 9. De gevolgen resulterende uit het niet tijdig doorgeven van de (gevraagde) informatie zijn geheel de verantwoordelijkheid van de cursist.

U gaat akkoord met de algemene voorwaarden van zodra u zich ingeschreven heeft voor een persoonlijke training, persoonlijk traject, sessie, therapie, activiteit, lessenreeks en/of workshop bij “Saskia Faelens BV”