Healing

“Take responsibility for all that is ‘you’.
That which you decide to feel, think, say, do and bring to yourself is all your responsibility. Take this responsibility wholeheartedly and blessings will come to you. When you decide not to. Don’t come to me. 😉 ” – Saskia

Workshop reeks: It's all about the energy

Aanbod SF Healing

Sinds 1/01/2023 is de inhoud van een healing sessie veranderd.
Vanaf nu kan er keuze gemaakt worden uit:
1) Persoonlijke sessie 
2) Channeling sessie
3) Adviesvraag en algemeen beeld

1) Persoonlijke sessie

*Hou bij het boeken van je sessie rekening met volgende zaken:

2) Channeling sessie

Ik channel op de hogere intelligentie Ayrisol en deze spreekt door mij als je jouw vragen stelt. 
Het is dus aan te raden om vragen voor te bereiden én iets waarmee je deze sessie kan opnemen. Ter plaatse is het vaak moeilijker om alles te onthouden en het is een meerwaarde om het nadien nog meerdere keren te beluisteren. Zorg er dan ook voor dat je reeds opname apparatuur geprobeerd hebt en deze direct gebruikt kan worden. Poog zoveel mogelijk (bij)vragen te stellen (Ayrisol bijt niet 😉 ), zodat je niet teleurgesteld naar huis gaat over het niet ten volle benutten van jouw channeling moment. 
Indien je de channeling op afstand wenst door te laten gaan, kan deze via Skype plaatsvinden. Dit dient bij inboeking vermeld te worden. Spreekt voor zich dat een goede internet verbinding cruciaal is 😉

Duurtijd: zo lang als nodig. Doorgaans 30 tot 40 minuten
Kostprijs: 100 euro (incl.BTW)
Inboeking via mail: sfenergyadvice@gmail.com

Dezelfde algemene voorwaarden zijn van toepassing als bij inboeking van de 1 op 1 sessies. 
LEES de ‘Good to know’ onderstaand.

3) Adviesvraag en algemeen beeld
Adviesvraag betreft àlle soorten vragen die je maar kan bedenken. 
Over jezelf, je thuissituatie, je werk, je collega’s, specifieke beslissingen die je dient te nemen, richtingen uit te gaan voor jouw toekomst, de wereld, aarde, etc. 

Een adviesvraag met het algemeen beeld brengt jou de informatie en duidelijkheid die je op dat ogenblik nodig hebt. De ene keer is dit straight to the point/forward en de andere keer in ‘richting brengende’ van dat wat belangrijk is voor jou.
Het algemeen beeld geeft je een beeld over waar jouw energie zich bevindt. Dit kan vaak het tegenovergestelde zijn van wat je denkt dat het is. Dus poog een open houding te behouden om de verkregen informatie verder te benutten in jouw voordeel en nog meer aan kennis en inzicht over jezelf te verwerven.
 

Inboeking
– Wees concreet en duidelijk in jouw vraagstelling. Over wat gaat het specifiek? Hoe voel je je hierbij? Waarom stel je deze vraag? Op welk ogenblik kreeg je de impuls om deze vraag te stellen? Welke persoon is aan deze gekoppend en waarom is deze persoon belangrijk voor jou? 
– Voeg foto’s, schilderwerk, creatief werk, etc. toe indien van toepassing. Van toepassing: als je deze maakt in lijn hiermee. Zo kan ik een toelichting voor jou geven over de heersende energie. 
Je krijgt hiervan een video of audio opgestuurd waarin alles uitgelegd wordt alsook een advies en/of adviezen waarop je individueel beslist wat je wel/niet wenst te benutten. Deze blijft maximaal 2 weken beschikbaar. Dus sla zeker op voor jezelf. 

Inboeking:
Kostprijs 50 euro (inclusief BTW)
Storten op BE82 8905 1415 2268
Stuur jouw vraag vervolgens via mail: sfenergyadvice@gmail.com met een printscreen van jouw betaling.
Op donderdag en vrijdag worden deze verwerkt. Indien er te veel adviesvragen voor jou waren, krijg je hiervan een bericht. Indien er hoogdringendheid is, vermeld je dit in je mail.

Lees de algemene voorwaarden.

Good to know: na je sessie

Veel informatie

Het kan zijn dat je overweldigd bent door alle informatie die tot jou komt. Neem dus gerust iets mee om op te nemen. Houd hierbij wel rekening dat de opname enkel voor individueel gebruik bestemd is.

 

Na elke sessie drink je best véél water. 

Je systeem laat tijdens en na de sessie heel wat los en met water zorg je ervoor dat de afvloeiing vlotter en vollediger verloopt. Krijg je ergens fysiek pijn? Lees dan: “een pijntje bij?” hieronder.

 

Plan niets meer in direct na een sessie

Tijdens een sessie worden er zowel mentaal als in diepere lagen van je onderbewustzijn dingen geraakt. Het heeft tijd nodig om in te werken en een plaats te krijgen. Plan je agenda dus zeker niet vol direct na een sessie. Geef jezelf de tijd om alles te laten inwerken. Zie jezelf graag.


Een sessie kan nog een tijd nawerken

Soms kan een sessie weken nadien nog inwerken. Wees in dit proces vooral zacht naar jezelf, neem voldoende tijd om alles te verwerken, ookal kan je het niet allemaal plaatsen. Je bent jezelf aan het genezen en houd in gedachten: als je het nu niet doet, komt het wel terug op een ander moment.

 

Moe of vol leven? 

Je kan je na een sessie vol energie of juist enorm moe voelen. Wees ook hier zacht naar jezelf en geef jezelf wat je nodig hebt op dat ogenblik. Rust is wel degelijk rust.


Een pijntje er bij? 

Tijdens een healing kan het zijn dat de losgelaten pijnen niet geheel door vloeien en zich op je fysiek lichaam vast zetten. Maak dan een afspraak bij je osteopaat of manueel therapeut. Deze zal je verlichting geven. 
De osteopaten en fasciatherapeuten waar ik mee samen werk zijn: 
Jan Schmitt: website
Marjolein Peferoen: website
Laurence Vancoppenolle: website
Inge de Nil: website

 

“Is 1 sessie voldoende?”

Al naargelang het werk dat je voordien reeds hebt gedaan, kan 1 sessie voldoende zijn voor een welbepaalde tijd.
Begrijp en besef dat je als mens in continue groei en verandering bent. Van zodra een nieuw gegeven aangeraakt wordt, is het aan te raden wederom ondersteuning op te zoeken om er door te kunnen gaan. 

Locatie

Saskia Faelens
De Nieuwe Dokken, Kompasplein 19 (102)
9000 Gent

Workshop: It's all about the energy

Workshop:
Innerlijk kind

persoonlijk
Traject